We use cookies to enhance your experience with our website.
You can configure or block cookies by clicking Manage Cookies. For more information please see our Cookie Policy.

Privātuma politika

FCG privātuma politika

Šī privātuma politika (“Politika”) apraksta, kā Flight Consulting Group SIA ar reģistrācijas numuru 40003502830 un juridisko adresi Dzirnieku ielā 15, lidostā Rīgā, Mārupē, Mārupes novadā, LV-1053, Latvijā (turpmāk “Flight Consulting Group SIA”, “FCG”,“Mēs”,“mēs” vai “mūsu ”) apkopo, aizsarga un izmanto personas datus, kurus Jūs (“lietotājs”,“datu subjekts”, “indivīds”, “Jūs”, “jūs” vai “jūsu”) varat sniegt vietnē fcg.aero, mobilajās lietotnēs un jebkuros mūsu produktos vai pakalpojumos, kas rezervēti, izmantojot trešās puses, piemēram, aģentus, brokerus un citus pārvadātājus (kopā “vietne” vai “pakalpojumi”).

Mēs apņemamies ievērot visaugstākos datu aizsardzības un privātuma standartus. Mēs ievērojam ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, Latvijā piemērojamos valsts tiesību aktus par datu aizsardzību un visus ar datu aizsardzību saistītos nosacījumus jebkurā līgumā, kas ir spēkā starp FCG un tā klientiem saistībā ar pakalpojumu sniegšanu un / vai FCG produktiem. Datu aizsardzību nodrošina šifrēšana un drošības pasākumi visā Jūsu datu dzīves ciklā.

Terminiem “Personas dati”, “Datu apstrāde”, “Datu subjekts”, “Datu pārzinis” un “Datu apstrādātājs” ir tāda pati nozīme kā Regulā (ES) 2016/679 – Vispārīgajā datu aizsardzības regulā (“GDPR”).

Šī konfidencialitātes politika attiecas uz šādiem datu subjektiem: vietnes lietotājiem, tostarp klientiem, partneriem, darbuzņēmējiem un darbiniekiem, kā arī visiem vietnes fcg.aero apmeklētājiem, ar kuriem FCG nav līgumattiecību.

Kad un kā mēs apkopojam datus

FCG var vākt Jūsu personas datus, izmantojot mūsu saziņu un Jūsu produktu un pakalpojumu izmantošanu. Personas datus var sniegt tieši Jūs vai mēs tos varam savākt netieši (t.i., no Jūsu mijiedarbības, izmantošanas un pieredzes ar mūsu produktiem un pakalpojumiem).

Apkopoto datu veidi

Mēs apkopojam informāciju, lai sniegtu jums labākus pakalpojumus. Mēs neapkopojam nekādus citus datus, izņemot datus, kas noteikti nepieciešami uzņēmējdarbības veikšanai un pakalpojumu sniegšanai.

Mēs apkopojam šādus datu veidus:

 • Kontaktinformācija (informācija, kas atvieglo saziņu, piemēram, e-pasts un fiziskā adrese, tālruņa numurs).
 • Identifikācijas informācija (informācija, kas var identificēt konkrētu personu. Piemēram, atkarībā no datu subjekta – vārds, valsts izdots ID, profila attēls, dzimšanas datums).
 • Profesionāla informācija (informācija par izglītības un profesionālo karjeru, piemēram, darba vēsturi un iepriekšējām lomām).
 • Atrašanās vieta (informācija par personas atrašanās vietu, piemēram, valsts, IP adrese).
 • Finanšu informācija (informācija, kas identificē indivīda finanšu kontu vai par indivīda atalgojumu. Piemēram, bankas konti, alga, pabalsti).
 • Komunikācijas informācija (informācija, kas nosūtīta privātpersonai vai no tās, piemēram, e-pasta sarunas un personas dati, kurus Jūs varētu brīvi dalīties ar mums saziņā).

Kā mēs izmantojam Jūsu datus

 • FCG un Klienta līgumattiecību administrēšana, izpilde un izbeigšana. Juridiskais pamats tam ir līguma izpilde (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem.
 • Darba līguma administrēšana, izpilde un izbeigšana (t.i., algu izmaksa un pabalstu nodrošināšana). Juridiskais pamats tam ir līguma izpilde (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas uz darbiniekiem.
 • Juridiski nepieciešamie mērķi (t.i., atvaļinājuma un slimības dienu pārvaldīšana, pensiju un pensionēšanās administrēšana, nodokļu pārskatu sniegšana, juridisku prasību noteikšana un īstenošana saistībā ar darba attiecībām). Juridiskais pamats tam ir juridisku pienākumu ievērošana (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Tas attiecas uz darbiniekiem.
 • Veikt integritātes pārbaudes. Juridiskais pamats tam ir līguma izpilde (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas uz partneriem.
 • Palīdzība līguma sagatavošanā, pārrunās un izpildē starp Klientu un trešo personu (lidmašīnas pircēju / pārdevēju). Juridiskais pamats tam ir līguma izpilde (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem, darbuzņēmējiem.
 • KYC / AML pārbaudes. Juridiskais pamats tam ir juridisku pienākumu ievērošana (GDPR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem, klientu UBO (-iem) un direktoriem.
 • Partneru rēķinu apmaksa un pārvaldība Klienta vārdā. Juridiskais pamats tam ir līguma izpilde (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem, partneriem.
 • Identificēt Jūs un palīdzēt jums atrisināt problēmas, kas saistītas ar mūsu pakalpojumu izmantošanu. Juridiskais pamats tam ir līguma izpilde (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem, partneriem, darbiniekiem.
 • Informēt Jūs par izmaiņām mūsu pakalpojumos. Juridiskais pamats tam ir līguma izpilde (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem, partneriem.
 • Sazināties ar jums, lai uzlabotu mūsu pakalpojumus un klientu pieredzi. Juridiskais pamats tam ir likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem, partneriem, darbiniekiem.
 • Tiešais mārketings. Juridiskais pamats tam ir piekrišana (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Tas attiecas uz datu subjektiem, kuri sniedza nepārprotamu piekrišanu
 • Nosūtīt jums mārketinga materiālu par mūsu uzņēmumu (informatīvos izdevumus, tīmekļa seminārus, balvas utt.). Juridiskais pamats tam ir likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem, partneriem
 • Iekšēja reportēšana par mārketinga kampaņu darbībām (t.i., izpratne par to, cik potenciālo pirkumu mūsu mārketinga kampaņas spēja nodrošināt reklāmguvumu). Juridiskais pamats tam ir likumīgās intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts). Tas attiecas uz klientiem.

Juridiskais pamats Jūsu datu apstrādei

Saskaņā ar GDPR mums ir jābūt juridiskam pamatam, lai likumīgi apstrādātu Jūsu personas datus. Aprakstītajā datu apstrādē mēs paļaujamies uz šādiem juridiskiem pamatiem:

 • Līguma izpilde: Datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu, kurā Datu subjekts ir puse, vai lai veiktu pasākumus pēc Datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.
 • Likumīgās intereses: mēs apstrādājam Jūsu datus, ievērojot mūsu, mūsu biznesa partneru vai Jūsu likumīgās intereses. Piemēram, tas notiek, ja uzskatām, ka Jūs gūstiet labumu no mūsu pakalpojumiem, produktiem vai satura.
 • Piekrišana: mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai tiem mērķiem, kurus Jūs mums atļāvāt. Jūs varat atsaukt savu piekrišanu, kad vien vēlaties.

Privātuma izvēle

Lai gan piekļuves ierobežošana noteiktiem datiem var ietekmēt Jūsu pieredzi, Jūs vienmēr varat veikt izmaiņas, piemēram:

 • Atspējot sīkfailus: varat bloķēt sīkfailus savā tīmekļa pārlūkprogrammā (pārbaudiet pārlūkprogrammas palīdzības lapu).
 • Nesniedziet personas datus: Jūs joprojām varat pārvietoties vietnē un piekļūt funkcijām, kurām nav nepieciešama Jūsu personīga informācija.
 • Jūs varat atsaukt savu piekrišanu mārketinga paziņojumiem: mēs ar jums sazināsimies tieši, ja saņemsim Jūsu nepārprotamu piekrišanu mārketinga paziņojumu nosūtīšanai, bet, ja nevēlaties no mums vairs dzirdēt, lūdzu, noklikšķiniet uz paziņojuma atteikšanās pogas vai nosūtiet mums e-pastu uz privacy@fcg.aero, lai informētu mūs.

Datu subjekta tiesības

Jūs varat izmantot visas tiesības, kas saistītas ar Jūsu apkopotajiem personas datiem, nosūtot mums e-pastu uz privacy@fcg.aero. Pēc tam mēs pārbaudīsim Jūsu identitāti un bez liekas kavēšanās atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas.

Vajadzības gadījumā šo termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījumu sarežģītību un skaitu. Mēs informēsim Jūs par šādu pagarinājumu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, norādot kavēšanās iemeslus.

Mēs atzīmējam, ka gadījumos, kad pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi, jo īpaši to atkārtotā rakstura dēļ, mēs varam:

a) iekasēt saprātīgu samaksu, ņemot vērā administratīvās izmaksas par informācijas vai saziņas sniegšanu vai pieprasītās darbības veikšanu; vai

b) atteikties rīkoties pēc pieprasījuma.

Šādos gadījumos FCG ir pienākums pierādīt pieprasījuma acīmredzami nepamatoto vai pārmērīgo raksturu.

Tālāk Jūs atradīsiet kopsavilkumu par savām tiesībām un to izmantošanu.

Piekļuve

Ja jums nepieciešama papildu informācija par Jūsu apstrādātajiem personas datiem, datu apstrādes mērķiem, glabāšanas laiku, kam mēs izpaužam Jūsu personisko informāciju, vai jebkura cita informācija par Jūsu datiem, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz privacy@fcg.aero.

Labošana

Jūs varat atjaunināt lielāko daļu glabāto personas datu par jums, nosūtot mums e-pastu uz privacy@fcg.aero. Lai izvairītos no kļūdām, veicot izmaiņas dažos datu veidos, piemēram, ar ID, ir jāiesniedz izmaiņas apstiprinošs dokuments.

Datu pārnesamība

Jums ir tiesības pārnēsājamā un mašīnlasāmā formātā pēc pieprasījuma saņemt savus personas datus, ko esat mums sniedzis datu apstrādes nolūkos.

Iebildumi pret datu apstradi

Gadījumā, ja tiek apgalvots, ka Jūsu personas datu apstrāde tiek veikta sabiedrības interesēs vai mūsu likumīgo interešu nolūkos, Jums ir tiesības iebilst pret to, norādot konkrētus iemeslus, kas attiecas uz Jūsu situāciju. Ja Jūs iebilstat, mēs turpmāk neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien mēs nevarēsim pierādīt, ka turpinām Jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz pārliecinošiem leģitīmiem iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, ietekmētas ar turpmāko Jūsu personas datu apstrādi, vai Jūsu personas dati kalpo, lai īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības. Jebkurš šāds iebildums neietekmē apstrādes darbību likumību, kas veikta pirms Jūsu iebilduma paziņošanas mums. Lai izmantotu savas tiesības, lūdzu, nosūtiet mums e-pastu uz privacy@fcg.aero.

Ja Jūsu iebildumi ir saistīti ar mārketinga paziņojumiemm vai mūsu reklam materialu saņemšanu, lūdzu, noklikšķiniet uz atteikšanās saitnes, pie informacijas, kuru vairs nevēlaties saņemt.

Apstrādes ierobežošana

Jūs varat ierobežot savu datu apstrādi, ja:

a) mēs apstrādājām vai apstrādāsim neprecīzus personas datus;

b) mēs apstrādājām Jūsu personas datus nelikumīgi;

c) mums nav jāapstrādā Jūsu personas dati, bet mums tie ir jāsaglabā, lai varētu izveidot, īstenot vai aizstāvēt juridisku prasību;

d) Jūs izmantojāt savas tiesības iebilst pret apstrādi, bet mēs joprojām apstiprinām Jūsu pieprasījumu.

Dzēšana

Šādos apstākļos Jūs varat pieprasīt, lai mēs bez liekas kavēšanās dzēstu Jūsu personas datus:

a) ja Jūsu personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti;

b) ja esat atsaukuši savu piekrišanu un Jūsu personas datu apstrādei nav cita juridiska pamata;

c) ja esat iesniedzis iebildumus pret to, ka mēs apstrādājam Jūsu noteiktus personas datus, un nav sevišķu likumīgu iemeslu šādu personas datu turpmākai apstrādei;

d) ja Jūsu personas dati tiek apstrādāti nelikumīgi;

e) ja Jūsu personas dati ir jāizdzēš, lai izpildītu juridisku pienākumu.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka tiesības uz dzēšanu neattiecas uz gadījumiem, kad Jūsu personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu juridiskas saistības, uz kurām attiecas FCG, vai lai izvirzītu, īstenotu vai aizstāvētu juridiskas prasības.

Sūdzību iesniegšana

Ja uzskatāt, ka mēs neapstrādājam Jūsu datus likumīgā veidā saskaņā ar GDPR vai ja neesat apmierināts ar mūsu sniegto atbildi, varat iesniegt sūdzību attiecīgajai datu aizsardzības iestādei.

Personas datu izpaušana

Mēs cienam Jūsu kā datu subjekta tiesības un dalāmies ar Jūsu personas datiem ar trešajām pusēm tikai tad, ja mums ir juridisks pienākums to darīt vai ja mums ir jāievēro mūsu līgumsaistības, piemēram, mums var būt nepieciešams dalīties ar noteiktu informāciju ar ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, aģentūrām un iestādēm (tostarp, bet ne tikai: dažādām valsts aģentūrām, lidostu iestādēm, muitas amatpersonām utt.). Jebkurai trešāi pusei, ar kuru mēs dalāmies ar personas datiem, tiek veikts plašs drošības un privātuma novērtējuma pārskats, lai pārliecinātos, ka tā var nodrošināt atbilstošus tehniskus un organizatoriskus drošības pasākumus, tomēr dažas no tām var pieņemt neatkarīgus lēmumus par personas datu apstrādi, neievērojot mūsu norādījumus, un, tādējādi, rīkojoties kā neatkarīgi datu pārziņi, šajā gadījumā FCG neuzņemas atbildību par jebkādu datu ļaunprātīgu izmantošanu, ko iepriekš minētās iestādes veikušas, apstrādājot personas datus neatbilstoši GDPR. Jūs varat atrast detalizētu procesoru sarakstu šeit.

Sniedzot mūsu pakalpojumus, mēs varam arī dalīties ar Jūsu personas datiem ar citiem datu pārziņiem, piemēram, finanšu iestādēm, juristiem vai notāriem, licencētiem revidentiem, kuri mums palīdz vai uzrauga mūsu saistību izpildi.

Mums, iespējams, būs arī jāatklāj Jūsu personas dati, lai ievērotu piemērojamos tiesību aktus, īstenotu līgumiskās tiesības un atbildētu uz tiesu, tiesībaizsardzības vai regulatīvo aģentūru un valdības iestāžu pieprasījumiem, kamēr pieprasījums tiek uzskatīts par likumīgu.

FCG darbojas globālā līmenī, un tāpēc var gadīties, ka Personas dati būs jāpārsūta uz valstīm ārpus to sākotnējās vākšanas vietas. Pārsūtot Jūsu personas datus uz trešo valsti, mēs nodrošināsim, ka šī pārsūtīšana atbilst piemērojamajiem likumiem un tiesību aktiem. Mēs dalāmiies ar personas datiem ar valstīm, kas atrodas ārpus ES un EEZ, pamatojoties uz ES standarta līguma noteikumiem.

Datu saglabāšana

Saskaņā ar piemērojamajiem datu aizsardzības likumiem mēs neuzglabājam Jūsu personas datus ilgāk, nekā nepieciešams attiecīgās apstrādes darbības vajadzībām. Attiecīgie saglabāšanas periodi ir atkarīgi no tās valsts tiesību aktiem, kurā Jūs atrodaties.

Ja personas dati vairs nav nepieciešami, lai izpildītu vai izpildītu līgumiskās vai juridiskās saistības, mēs tos regulāri dzēsīsim, ja vien to turpmāka pagaidu glabāšana joprojām nav nepieciešama, lai:

 • izpildītu FCG saistības saskaņā ar līgumu starp FCG un Klientu;
 • izpildītu FCG saistības saskaņā ar darba līgumu vai citiem līgumiem ar Jums, ieskaitot atvaļinājuma pabalsta izmaksu;
 • noteikt, īstenot un aizstāvēt juridisku prasību;
 • izpildīt likumā noteiktās saistības, uz kurām attiecas FCG, piemēram, turpināt uzglabāšanu saskaņā ar grāmatvedības tiesību aktiem.

Lai iegūtu sīkāku informāciju par personas datu glabāšanas periodiem, kurus apstrādā FCG, varat pieprasīt mūsu arhivēšanas politikas kopiju: privacy@fcg.aero.

Sīkfaili

Vietne izmanto sīkfailus (cookies), lai palīdzētu personalizēt Jūsu tiešsaistes pieredzi. Sīkfails ir teksta fails, ko tīmekļa lapas serveris ievieto Jūsu cietajā diskā. Lai iegūtu sīkāku informāciju par sīkdatnēm un kāda veida sīkdatnēm mēs izmantojam, lūdzu, izlasiet mūsu sīkdatņu politiku.

 • Sīkfailus nevar izmantot programmu palaišanai vai vīrusu piegādei Jūsu datorā.
 • Sīkfaili Jums ir piešķirti unikāli, un tos var nolasīt tikai tā domēna tīmekļa serveris, kurš jums izsniedz sīkfailu.
 • Mēs varam izmantot sīkdatnes, lai apkopotu, uzglabātu un izsekotu informāciju statistikas nolūkos, lai darbotos mūsu tīmekļa vietnē un pakalpojumos. Jūs varat pieņemt vai noraidīt sīkfailus.
 • Lielākā daļa tīmekļa pārlūkprogrammu automātiski pieņem sīkfailus, taču, ja vēlaties, varat mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus, lai atceltu sīkfailus (pārbaudiet Jūsu pārlūkprogrammas palīdzības lapu).
 • Ja izvēlaties noraidīt sīkfailus, iespējams, nevarēsit izbaudīt visas vietnes un pakalpojumu funkcijas.

Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem un to pārvaldību, apmeklējiet vietni internetcookies.org.

Nepilngadīgo privātums

Mēs apzināti nevācam personas datus no personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Ja esat jaunāks par 18 gadiem, lūdzu, neiesniedziet nekādus personas datus, izmantojot mūsu vietni vai pakalpojumu.

Ja jums ir pamats uzskatīt, ka persona, kas jaunāka par 18 gadiem, ir sniegusi mums personisko informāciju, izmantojot mūsu vietni vai pakalpojumu, lūdzu, sazināties ar mums pa e-pastu privacy@fcg.aero.

Izmaiņas un grozījumi

Mēs paturam tiesības jebkurā laikā mainīt šo Politiku, kas attiecas uz vietni vai pakalpojumiem, stājoties spēkā no versiju atjaunošanas brīža. Pēdējā atjauninājuma datumu varat atrast dokumenta apakšā.

Šīs politikas pieņemšana

Jūs atzīstat, ka esat izlasījis šo politiku un piekrītat visiem tās noteikumiem un nosacījumiem. Izmantojot vietni vai tās pakalpojumus, Jūs piekrītat ievērot šo politiku. Ja Jūs nepiekrītat ievērot šīs politikas nosacījumus, jums nav tiesību izmantot vai piekļūt vietnei un tās pakalpojumiem.

Sazinies ar mums

Mums ir atsevišķa persona, kas pastāvīgi uzrauga mūsu atbilstību Vispārīgajai datu aizsardzības regulai (GDPR), citiem datu aizsardzības režīmiem un FCG politikām attiecībā uz personas datu un privātuma aizsardzību. Jautājumu vai pieprasījumu gadījumā, lūdzu, sazināties ar mums pa e-pastu privacy@fcg.aero.